Basiseisen en keuzemaatregelen

  • Men moet aan alle wettelijk gestelde verplichtingen voldoen.
  • Voor de kassen worden eisen gesteld aan goten, roeden, gevels en dek.
  • De verwarming moet aan uitgebreide eisen voldoen.
  • Het gebruik van een klimaatcomputer is verplicht.
  • Voor CO2-, temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen moeten sensoren zijn geïnstalleerd.
  • De teelt in de kas moet voldoen aan eisen met betrekking tot CO2-emissie.
  • Het kasdek moet een minimum lichtdoorlatendheid hebben
  • Registratie vindt plaats volgens de eisen van de Activiteitenregeling (bijlage 6).
  • Naast de basiseisen geldt dat een verplichte hoeveelheid punten behaald moet worden met behulp van keuzemaatregelen.

Van de keuzemaatregelen dient een aantal maatregelen te worden uitgevoerd. Elke voorziening uit de keuzemaatregelen levert een bepaald aantal punten op. Om in aanmerking te komen voor de MIA- en Vamil-regeling en/of de Regeling groenprojecten kunnen in die regelingen aanvullende voorwaarden worden gesteld.