Voorbeelden uit de praktijk

Groen Label Kas en de glastuinbouwsector 2013

In 2012 daalde voor het eerst sinds jaren het aantal hectare glastuinbouw in Nederland onder de 10.000 naar 9.960 hectare; in 2013 daalde dit verder naar 9.817 hectare.

Ontwikkeling Groen Label Kas 2013
Het aantal per jaar afgegeven GLK-certificaten bereikte in 2011 een dieptepunt met 28 kassen. In 2012 groeide dit aantal naar 33 certificaten (+18%) en in 2013 zette de stijging door naar 41 certificaten (+46% t.o.v. 2011).

Het aantal certificaten dat in 2013 werd uitgegeven voor de groenteteelt bleef t.o.v. 2012 gelijk (21 kascertificaten); in de sierteelt was er een stijging van 12 naar 20 certificaten (+60%). (Grafiek 1)
In de groenteteelt valt op dat er 8 certificaten voor kassen met aardbeienteelt zijn uitgereikt, tegenover 2 in 2012 en 1 in 2011. In 2013 werden in de sierteelt 7 certificaten voor kassen met tulpenteelt uitgegeven, tegenover 3 in 2011 en nul in 2012.

In 2012 bedroeg de aan de certificaten gekoppelde bedrijfsoppervlakte totaal 174 hectare. Dit nam in 2013 af naar 158 hectare (-/-9%) In de groententeelt was er een afname van 125 naar 116 hectare (-/-7%). Voor de sierteelt bedroeg de afname 14% (van 49 naar 42 hectare). (Grafiek 2)
Deze afname is deels toe te schrijven aan de gemiddeld kleinere oppervlakte van kassen voor tulpen- en aardbeienteelt (tulp 0,6 ha en aardbei 1,3 ha) in vergelijking met de traditionele sier- en groentegewassen.

Er zijn van 1999 tot en met 2012 totaal 1.746 GLK-certificaten uitgereikt. In 2013 zijn 41 GLK-kasontwerpcertificaten afgegeven Het aangevraagd investeringsbedrag voor GLK-kassen van 1999 tot en met 2012 bedraagt 8.7 miljard euro voor MIA\Vamil en 4.8 miljard euro voor de Regeling groenprojecten. 

Terug naar overzicht