Voorbeelden uit de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • 22-06-2017

  GROEN LABEL KAS VERDUBBELT

  Het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas is meer dan verdubbeld. Deels te verklaren uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de verduurzamingsslag.
 • 01-03-2016

  Groei Groen Label Kas

  Het aantal nieuwe aanvragen voor Groen Label Kas (GLK) certificering neemt toe. Ten opzichte van 2014 groeide het aantal nieuw uitgegeven certificaten in 2015 van 23 naar 37 en het areaal van 99 hectare naar 144 hectare. Hiermee is het aantal certificaten en areaal weer op het niveau van eerdere jaren (2008-2010-2012-2013).
 • 12-11-2015

  Groen Label Kas certificering neemt in 2015 weer toe

  Het aantal nieuwe Groen Label Kas certificaten nam in 2014 af ten opzichte van eerdere jaren. In 2015 valt echter weer een groei te constateren. Vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector geven hun visie.
 • 20-05-2014

  Groen Label Kas en de glastuinbouwsector 2013

  Het aantal per jaar afgegeven GLK-certificaten bereikte in 2011 een dieptepunt met 28 kassen. In 2012 groeide dit aantal naar 33 certificaten (+18%) en in 2013 zette de stijging door naar 41 certificaten (+46% t.o.v. 2011).
 • 01-06-2013

  Restwarmte voor tuinders in Zeeuws Vlaanderen

  Glastuinbouw Zeeuws Vlaanderen is een nieuw glastuinbouwproject van 300 hectare. Het ligt in het gebied ten zuiden van Terneuzen dat direct grenst aan het havengebied en is uniek in de wereld. Restwarmte en CO2 afkomstig van de industrie worden hergebruikt. Daardoor wordt er in het gebied duurzamer en milieuvriendelijker geproduceerd.
 • 01-11-2012

  Auberginekwekerij De Jong BV : Paarse groente uit groene kas

  Een gloednieuwe Groen Label Kas in een gloednieuw en duurzamer glastuinbouwgebied. Dat is het nieuwe auberginebedrijf van Peter de Jong in Dinteloord. De van oorsprong Westlandse teler verhuisde naar het Brabantse Nieuw Prinsenland en liet zijn kas ‘voorlopig certificeren’.