Team Groen Label Kas

Ellen Brussee

×

Communicatiemanager

Ellen Brussee werkt sinds oktober 2019 bij SMK. Als communicatieadviseur houdt ze zich bezig met de communicatieactiviteiten voor SMK en de verschillende keurmerken.

Ellen studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In Canada volgde zij een minor Marketing en studeerde in Amsterdam af met een master in Corporate Communication. Hierna heeft zij meerdere certificaten behaald, waaronder in Business en Online Marketing.

Ze heeft gewerkt bij profit- en non-profit organisaties aan de ontwikkeling en uitvoering van marketing en communicatie strategieën voor verschillende (internationale) doelgroepen. Ook is zij werkzaam geweest aan bureauzijde en heeft voor klanten gewerkt zoals HelloFresh, Qurrent, VandeBron, Rabobank en Gemeente Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van social media.

E: ebrussee@smk.nl

Jaap Bij de Vaate

×

Projectleider Plantaardige agroketens

Jaap Bij de Vaate is in september 2019 bij SMK aan de slag gegaan. Hij is als projectleider Plantaardige agroketens verantwoordelijk voor het certificatieschema Groen Label Kas en ook sterk betrokken bij het ontwikkelen van criteria voor On the way to PlanetProof.

Jaap is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf en heeft tuinbouw gestudeerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen (nu: Wageningen Universiteit). Na zijn afstuderen in 1989 heeft hij bij substraatleverancier Grodan veel ervaring opgedaan in de glastuinbouw, was betrokken bij substraatontwikkeling en heeft als internationaal adviseur telers ondersteund. Vanaf 2007 was Jaap als projectleider en expert bij Delphy betrokken bij een grote variatie aan projecten in de glastuinbouw: waterkwaliteit en emissiebeperking, toepassing van innovaties, energie-besparingsprojecten, ontwikkeling van groeimodellen etc. Ook heeft hij daar trainingen opgezet en uitgevoerd en internationaal sierteeltbedrijven begeleid.

Bij SMK werkt Jaap verder aan de verduurzaming van de Nederlandse en internationale tuinbouwsector en streeft ernaar bruggen te slaan tussen idealen van verduurzaming en de praktijk van economische en technische haalbaarheid.

E: jbijdevaate@smk.nl

Herman Docters van Leeuwen

×

Programma Manager agroketens

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als programmamanager agroketens is hij verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof dierlijke sectoren (vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij en de Maatlat Schoon Erf. Eerder ontwikkelde hij het certificatieschema Groen Label Kas. Hij adviseert overheden en bedrijven over verduurzaming (bijvoorbeeld: randvoorwaarden rondom bv pacht,  duurzaamheidstoetsing projecten en maatschappelijke verantwoord inkopen).

Herman studeerde biologie in Leiden en voltooide in 1992 de opleiding Nederlandse landbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft (AHD) met als studierichting veehouderij. Na zijn afstuderen vervulde hij een commerciële functie bij handelskwekerij Hoveling Plant. Daarna was hij werkzaam als beleidsmedewerker voor de groendienst van de gemeente Apeldoorn en als vakdocent in het hoger agrarisch onderwijs voor de opleidingen plattelandsontwikkeling en veehouderij.

In de afgelopen jaren was Herman als secretaris ruim 10 jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van agrarisch natuurbeheer en het Groenfonds voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. Verder is hij enthousiast ruiter bij de Jockeyclub van de Rotterdamsche Manège  (opgericht in 1837). Hier was hij 4 jaar als bestuurslid/stalcommissaris actief. Sinds 2013 is hij  lid van de duurzaamheidswerkgroep van de Laurenskerk in Rotterdam.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: hdoctersvanleeuwen@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatieadviseur

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatiemanager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening, social media, persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Team SMK

×