Klachtenformulier

Als u een klacht heeft aan het adres van SMK kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Het in behandeling nemen van een klacht gebeurt op basis van het KlachtReglement (PDF). De klacht moet betrekking hebben op een besluit van SMK of een van de Colleges van Deskundigen en TPAC. SMK stelt de behandeling van een klacht in handen van een extern KlachtCollege.

Na indiening bevestigt SMK de ontvangst van de klacht.

Een toelichting op de klacht kan worden gestuurd naar smk@smk.nl.