Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Procedure certificaataanvraag

Tuinbouwkassen die in aanmerking willen komen voor het certificaat Groen Label kas (GLK) moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen staan ook beschreven in het GLK- certificatieschema.

 

Controle

De tuinbouwkassen worden door onafhankelijke certificatie-instellingen gecontroleerd op basis van het GLK-certificatieschema. Hiervoor heeft SMK met onafhankelijke certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Stap 1 - Aanvraag offerte

De tuinder vraagt aan een of meerdere door SMK erkende certificatie-instellingen een offerte voor de uitvoering van de toetsing volgens het certificatieschema Groen Label Kas. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren ter beschikking. De tuinder sluit een contract af met de door hem verkozen certificatie-instelling.

Stap 2 -Toets voor kas-ontwerpcertificaat door certificatie-instelling

Onderzoek van

kas en installatie

Door middel van

papieren (offerte, verklaringen, bestek en documentatie)

Resultaat

kas-ontwerpcertificaat

Stap 3 - Opleveringsverklaring

Tuinder meldt, zodra dit mogelijk is, de oplevering van de kas binnen de gestelde termijn bij de certificatie-instelling en draagt er zorg voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Stap 4 - Toets kas-certificaat door certificatie-instelling

Onderzoek van

kas en installatie

Door middel van

  • papieren (offerte, verklaringen, bestek en documentatie)
  • voorzieningen in het werk (aanwezigheid, functioneren)

Resultaat

kas-ontwerpcertificaat

Het kas-certificaat dient te zijn afgegeven binnen drie jaar na afgifte van het kas-ontwerpcertificaat.

Stap 5 - Periodieke toets door certificatie-instelling

Onderzoek van

kas en installatie

Door middel van

  • papieren (offerte, verklaringen, bestek en documentatie)
  • voorzieningen in het werk (aanwezigheid, functioneren)

Resultaat

  1. bevestiging handhaven kas-ontwerpcertificaat
  2. aangeven corrigerende maatregelen
  3. intrekken kas-certificaat

Per onderdeel is de frequentie van de beoordeling aangegeven in de beoordelingsrichtlijnen.

Fiscale regelingen

Lees meer

Certificeren

Lees meer

Tarieven

Bekijken