Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/
Groen Label Kas

Input gevraagd: Herziening voor Groen Label Kas

Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Dit jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom. Het doel is om toepassingen van nieuwe, praktische en duurzamere technieken te stimuleren.

Lees meer
Groen Label Kas

Publicatie certificatieschema Groen Label Kas 2022

SMK publiceert het herziene certificatieschema voor Groen Label Kas. Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na een herzieningsproces waar veel partijen inbreng hebben geleverd. Het nieuwe schema zal gelden vanaf 1 januari 2022.
Lees meer
SMK

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus. Het gaat daarbij om onder meer inspecties op afstand en verlenging van de certificaatduur.
Lees meer
Groen Label Kas

Groen Label Kas ook in 2020 weer een goede stimulans voor verduurzaming van de glastuinbouw

Het aantal nieuw gecertificeerde Groen Label Kas projecten en het areaal ervan, was in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 en de jaren voor 2016*. Het aangemelde investeringsbedrag tot 2020 bedraagt totaal 13,7 miljard euro. Tot en met 2020 zijn er 2.199 GLK-certificaten uitgegeven voor totaal 2.531 hectare. Via Groen Label Kas certificering draagt de Nederlandse overheid door fiscale maatregelen bij aan de investeringen van de tuinders in verduurzaming van de glastuinbouw.
Lees meer
Groen Label Kas

Nieuwe rekenmodule voor CO2-emissie voor Groen Label Kas

Vanaf 2021 is er een nieuwe rekenmodule om de CO2-emissie en het energiegebruik van Groen Label Kas projecten te berekenen. De nieuwe rekenmodule heeft als uitgangspunt de (begrote) hoeveelheid gebruikte energie, en niet meer (zoals de oude rekenmodule) de mate van toepassing van verschillende technieken.
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang direct het laatste nieuws.

Naam(Vereist)