Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Groen Label Kas ook in 2020 weer een goede stimulans voor verduurzaming van de glastuinbouw

Gepubliceerd op: 24 maart 2021

Het aantal nieuw gecertificeerde Groen Label Kas projecten en het areaal ervan, was in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 en de jaren voor 2016*. Het aangemelde investeringsbedrag tot 2020 bedraagt totaal 13,7 miljard euro. Tot en met 2020 zijn er 2.199 GLK-certificaten uitgegeven voor totaal 2.531 hectare. Via Groen Label Kas certificering draagt de Nederlandse overheid door fiscale maatregelen bij aan de investeringen van de tuinders in verduurzaming van de glastuinbouw.

*In 2016 en 2017 was het aantal certificaten uitzonderlijk hoog, door tijdelijk ruimere mogelijkheden.

Kerncijfers

  • Het aangemeld investeringsbedrag GLK-kassen 1999 t/m 2019 bedraagt 8,5 miljard euro voor MIA\Vamil  en 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten.
  • In de periode 1999 t/m 2020 zijn 2.199 GLK-certificaten uitgegeven (in aanbouw of gebouwd) voor een totaal van 2.531 hectare.
  • In 2020 was er 1.085 hectare glastuinbouwareaal dat voldoet aan GLK-eisen en daarop werd gecontroleerd. Deze kassen voldoen aan de GLK-certificatieschema’s vanaf 2010.
  • Het Groen Label Kas certificaat is in 2020 toegekend aan 36 nieuwe projecten die voldoen aan strenge GLK-eisen voor CO2-emissie. Het totaal areaal ervan bedraagt 145 hectare. Daarvan kwam 11% in aanmerking voor de Regeling Groenprojecten; dit is 7% van het areaal.
  • In 2020 werd 44% van de certificaten toegekend aan tuinbouwkassen voor groenten; dit is 65% van het nieuw gecertificeerde areaal vanwege de omvang van die projecten.
  • De gemiddelde omvang van projecten in de groententeelt was 5,9 hectare.
  • De gemiddelde omvang van projecten in de sierteelt was 2,5 hectare.
  • In 2020 kwam 11% van de projecten in aanmerking voor de Regeling Groenprojecten

Meer informatie