Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Nieuwe rekenmodule voor CO2-emissie voor Groen Label Kas

Gepubliceerd op: 17 december 2020

Vanaf 2021 is er een nieuwe rekenmodule om de CO2-emissie en het energiegebruik van Groen Label Kas projecten te berekenen. De nieuwe rekenmodule heeft als uitgangspunt de (begrote) hoeveelheid gebruikte energie, en niet meer (zoals de oude rekenmodule) de mate van toepassing van verschillende technieken.

In de nieuwe opzet is de rekenmodule gemakkelijker te hanteren. Voor 2021 is er geen nieuwe schemaversie van Groen Label Kas, zodat de nieuwe rekenmodule dezelfde eisen (dus: dezelfde rekenregels) hanteert. De module kan worden toegepast voor GLK13 en GLK14 projecten vanaf 2018, door de betreffende schemaversie te selecteren.

De schematekst, die verwees naar de oude versie van de rekenmodule, is op die punten ook aangepast, samen met enkele andere tekstuele wijzigingen.