Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Over Groen Label Kas

Groen Label Kas staat voor een kas die betere milieuprestaties heeft dan de gangbare kas binnen de glastuinbouw. Het is sterk gericht op reductie van de CO2-emissie en sluit daarmee aan bij internationale klimaatafspraken en het in 2019 afgesloten klimaatakkoord. Het uiteindelijke doel is het bereiken van een klimaatneutrale glastuinbouw. Het Groen Label Kas-concept richt zich op de voorlopende kassen binnen de glastuinbouw.

Het GLK-certificaat is in 1998 opgericht en sindsdien aan bijna 2200 kassen uitgegeven.

Regelingen overheid

Certificaathouders van GLK kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kunnen tuinders met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Thema’s

Groen Label Kas heeft eisen die over verschillende thema’s gaan. We leggen de thema’s hieronder graag uit.

Beperking CO2-emissie door:

• Een kas die veel licht binnenlaat en daardoor gebruik maakt van de energie van de zon
• Een kas waarvan warmteverliezen worden beperkt door isolerende maatregelen zoals type kasdek, schermen en bijpassende optimale klimaatregeling
• Een kas die verwarmd wordt met technieken die resulteren in minder CO2-uitstoot

 

Bescherming van grondwater door:

  • Beperking grondwateronttrekking door eigen hemelwateropslagmogelijkheden
  • Voorkomen van lekkages naar de ondergrond

Bescherming van omgeving en biodiversiteit door:

  • Optimale gewasbeschermingstechnieken

Circulair gebruik van grondstoffen

  • Bevorderen van producten met gerecycled materiaal.

Groeicijfers

Het aantal gecertificeerde kassen in aanbouw of reeds gebouwd staat nu op bijna 2.316, met een totaal van 2.967 hectare.

Het aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen 1999 t/m 2022 is conform opgave RVO:

  • 8,9 miljard euro voor MIA/Vamil
  • 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten

Certificeren

Lees meer

Procedure certificaataanvraag

Lees meer

Fiscale regelingen

Lees meer