Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Communicatie

Is uw kas gecertificeerd voor Groen Label Kas? Gefeliciteerd! Het is goed om hierover te communiceren. Hieronder zijn een aantal richtlijnen over communicatie over GLK te vinden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Gebruik van het certificaat

Gecertificeerde tuinders mogen het kascertificaat gebruiken om aan te tonen dat de kas aan de eisen van het certificatieschema Groen Kabel Kas voldoet. Het is eveneens toegestaan in publicaties te vermelden dat men beschikt over een kas die voldoet aan de eisen van GLK.

Het is niet toegestaan op eniger wijze het kascertificaat te verbinden aan uitingen over in de kas geteelde producten.

Het is aan leveranciers van kassen toegestaan te publiceren dat men kassen kan leveren welke voldoen aan de eisen voor een kas-certificaat, echter zonder daarbij enige rechten te kunnen doen gelden op de verlening en het gebruik van het kas-certificaat.

Indien de tuinder zich niet houdt aan de voorwaarden voor het gebruik van het kascertificaat of anderszins schade toebrengt aan de waarde daarvan, kan overgegaan worden tot schorsing, intrekking of nietig verklaren van het kascertificaat.

Communicatie met logo

SMK heeft ten behoeve van haar communicatie over Groen Label Kas een afbeelding ontworpen die louter en alleen wordt toegepast in SMK Nieuws, bij persberichten, op de SMK-website, in folders en tijdens presentaties en bijeenkomsten. Deze afbeelding kan niet worden gebruikt door tuinders die voldoen aan de criteria van Groen Label Kas of door derden.

Over Groen Label Kas

Lees meer

Certificeren

Lees meer