Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s klimaat, energie, gewasbescherming, lichthinder en waterkwaliteit en -kwantiteit.

Het keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door SMK.

Overheidsregelingen

Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas (GLK) behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA\Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Over Groen Label Kas

Lees meer

Certificeren

Lees meer

Ik ben op zoek naar …

Volg het

Laatste nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over Groen Label Kas? Ontvang maandelijks het SMK Nieuws.

Groen Label Kas

Input gevraagd: Herziening voor Groen Label Kas

Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Dit jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom. Het doel is om toepassingen van nieuwe, praktische en duurzamere technieken te stimuleren.
Lees meer
Groen Label Kas

Publicatie certificatieschema Groen Label Kas 2022

SMK publiceert het herziene certificatieschema voor Groen Label Kas. Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na een herzieningsproces waar veel partijen inbreng hebben geleverd. Het nieuwe schema zal gelden vanaf 1 januari 2022.
Lees meer