Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Stappenplan fiscale regelingen

Tuinders die in het bezit zijn van een Groen Label Kas certificaat kunnen gebruikmaken van fiscale regelingen: Regeling groenprojecten (indien Niveau A gecertificeerd) en de MIA- en Vamil-regeling (indien Niveau A of B gecertificeerd). Een tuinder moet dus eerst aantonen dat hij duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt, voordat er aanspraak kan worden gemaakt op de fiscale voordelen. Om het Groen Label Kas certificaat aan te vragen zijn drie stappen nodig.

Stap 1 - Aanmelding Groen Label Kas certificaat

U meldt uw kas aan bij een van de certificatie-instellingen. De certificatie-instelling behandelt de aanvraag, controleert of de kas voldoet aan de criteria en verstrekt het certificaat. De inspectiekosten komen voor rekening van de aanvrager. Op basis van offertes en/of aanbestedingen voor de kas kunt u een voorlopig certificaat behalen. Voorwaarde hiervoor is dat u binnen één jaar na het behalen van een voorlopig Groen Label Kas certificaat met de bouw van de kas gevorderd bent tot de bovenkant van de fundering. Voorts moet de kas uiterlijk binnen twee jaar volledig in teelt zijn opdat na maximaal drie jaar na afgifte van het voorlopige certificaat een definitief Groen Label Kas certificaat wordt behaald. Voor definitieve oplevering is namelijk één volledig teeltjaar vereist.

Stap 2 - Aanvraag Groenverklaring en melding MIA\Vamil-regeling

Aanvraag Groenverklaring

Met het (voorlopige) Groen Label Kas Niveau A-certificaat kunt u zich tot één van de groenfondsen richten. Een groenfonds verzorgt de aanvraag van de Groenverklaring bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Na een positief oordeel namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, geeft RVO de Groenverklaring af. Die is dan maximaal tien jaar geldig.

Melding MIA\Vamil-regeling

Het voorlopige Groen Label Kas certificaat (Niveau A of B) dient voor de meldingsdatum voor MIA en Vamil afgegeven te zijn. Binnen drie maanden na het geven van de opdracht voor de bouw van (onderdelen van) de kas moet u de investering met een voorlopig Groen Label Kas (Niveau A of B) certificaat digitaal melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het eLoket. Informatie over het digitaal melden kunt u vinden op de RVO-website.
Op dat moment is er nog geen definitief Groen Label Kas certificaat. Dit wordt immers pas na oplevering verstrekt. Nadat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft vastgesteld dat aan alle eisen is voldaan, stuurt zij een advies naar de belastinginspecteur. De Belastingdienst controleert of de MIA\Vamil-regeling kan worden toegepast als een definitief Groen Label Kas certificaat (Niveau A of B) is overlegd.

Stap 3 - Toepassing MIA\Vamil en Regeling groenprojecten

MIA\Vamil-regeling

U kunt de MIA- en Vamil-regeling toepassen in uw belastingaangifte over het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.

Regeling Groenprojecten

Met de Groenverklaring kunt u bij een groenfonds in aanmerking komen voor een goedkopere lening. De gehanteerde rente is doorgaans 1 procentpunt lager dan de marktrente.

Certificeren

Lees meer

Procedure certificatieaanvraag

Lees meer