Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Input gevraagd: Herziening voor Groen Label Kas

Gepubliceerd op: 22 februari 2024

Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Dit jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom. 

Het certificaat van Groen Label Kas geeft een ondernemer toegang tot de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kunnen tuinders met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw. Door de oriëntatie op de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw, zet het Groen Label Kas schema een model neer van een moderne, toekomstgerichte kas 

Innovaties 

De herziening van het schema van eisen zorgt ervoor dat Groen Label Kas bij de tijd blijft. De te noemen technieken en maatregelen moeten hieraan voldoen:  

  1. Ze dragen bij aan een duurzamere, toekomstgerichte glastuinbouw;
  2. Ze zijn bovenwettelijk;
  3. Ze worden niet door de meerderheid van de ondernemingen toegepast.  

Het Groen Label Kas moet toegankelijk blijven voor een grote variatie aan bedrijfstypen met verschillende teelten. De herziene eisen moeten (ver)leiden tot het gebruik van nieuwe, praktische en duurzamere technieken. 

Input geven 

Toeleveranciers, telers en kennispartijen worden uitgenodigd om suggesties te leveren bij SMK (Stichting Milieukeur), beheerder van het certificatieschema. Dit kan tot 1 april 2024 via het onderstaande formulier.