Zoeken

Komt u er niet uit? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Over Groen Label Kas

https://www.groenlabelkas.nl/over-glk/

Certificatieschema

https://www.groenlabelkas.nl/certificeren/

Publicatie certificatieschema Groen Label Kas 2022

Gepubliceerd op: 14 december 2021

SMK publiceert het herziene certificatieschema voor Groen Label Kas. Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na een herzieningsproces waar veel partijen inbreng hebben geleverd. Het nieuwe schema zal gelden vanaf 1 januari 2022.

Foto: door Havecon bij Hoogweg Paprikakwekerijen (certificaathouder) 

De eisen van het certificatieschema van Groen Label Kas worden periodiek herzien. De herziening van het schema zorgt ervoor dat Groen Label Kas bij de tijd blijft. Reacties op het conceptschema zijn beantwoord en goedgekeurd door het College van Deskundigen Plantaardig. Het College heeft het schema op 2 december 2021 vastgesteld.

Enkele belangrijke wijzigingen

Algemeen 

  • Ordening van eisen is veranderd. Basiseisen en keuzemaatregelen staan nu per thema bij elkaar weergegeven.  

Basiseisen 

  • Controle van zaken die wettelijk vereist zijn en door bevoegd gezag worden gecontroleerd zijn uit het schema verwijderd 
  • De vereiste hemelwateropvang bij niveau B is aangepast en de stikstofemissienorm voor enkele gewassen verlaagd.  

Keuzemaatregelen  

  • Keuzemaatregelen die te weinig toevoegen aan verduurzaming zijn verdwenen. Dat zijn bv. ontsmettingsinstallaties, vestiging in Greenports.  
  • Nieuwe keuzemaatregelen op het gebied van water, hergebruik van materialen en dubbel ruimtegebruik voor zonnepanelen.  

Certificeren met Groen Label Kas

Tuinbouwkassen die (blijven) voldoen aan de eisen van het Groen Label Kas kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Meer informatie