Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

 • Duurzamere tuinbouwkassen

  Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder

  Overheidsregelingen

  Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

   

 • Ontwikkeling Groen Label Kas

   Aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen t/m 2017

  • 8,3 miljard euro voor MIA\Vamil
  • 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten

  Aantal GLK-certificaten 1999 t/m 2018

  • Kassen in aanbouw of reeds gebouwd: 2.126

   

Nieuws